SAVIENO DARBU AR MĀCĪBĀM  – IZVĒLIES RĪGAS 1. TĀLMĀCĪBAS VIDUSSKOLU!

r1tv.lv 6Mūsdienās viss attīstās, mainās, pilnveidojas, arī izglītības iestādes piedzīvo pārmaiņas. Arvien biežāk skolnieki izvēlas mācīties tieši tālmācības vidusskolā. Tā ir iespēja mācīties tad, kad tev ir brīvais laiks. Ja pēc skolas beigšanas neesi atradis izglītības iestādi, kurā vēlies mācīties, taču dažādu apsvērumu dēļ, klātienē mācīties nevari, der apdomāt domu par mācībām tālmācībā – Rīgas 1. Tālmācības vidusskolā! Ir situācijas, kad dažādu iemeslu dēļ nevaram iegūt vidējo izglītību klātienē. Slimība, darbs vai kādas citas ikdienas raizes. Taču, ir lielisks variants kā savienot darbu ar mācībām. Tā ir iespēja, Rīgas 1. Tālmācības vidusskolā apgūt vidusskolas programmu tālmācībā – mājās. Tālmācības vidusskolā ir iespēja absolvēt gan vidusskolas klases, gan pamatskolu, 7. – 9. klasi. Turklāt, mācoties tālmācībā, tu iegūsi tādu pašu atestātu par pamatskolas vai vidējās izglītības apguvi kā tie, kas mācās klātienē.

Rīgas 1. Tālmācības vidusskolas pamatvirziens ir vispārējās izglītības programmu īstenošana, nodrošinot izglītības ieguves iespēju neklātienē – tālmācībā.  Tālmācību Rīgas 1. Tālmācības vidusskolā raksturo mācības no attāluma ar interneta starpniecību, skolniekam vispiemērotākajā vidē, jebkurā diennakts laikā, izmantojot mūsdienu informācijas tehnloģiju un komunikāciju sasniegumus: datorus un dažādās mobilās ierīces.

Tālmācības priekšrocība slēpjas tajā, ka mācīties var tad, kad ir vēlme un laiks to darīt. Mācības uzsākt var gan pamatskolas vēlākā posma (7.–9.klase) programmā, gan vispārējās vidusskolas vispārizglītojošā virziena programmā, kā arī vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmā. Mācoties Rīgas 1. Tālmācības vidusskolā, maksa par vienu klasi ir 350 eiro, neatkarīgi no izvēlētās mācību programmas. Mācību maksa var tikt samazināta pēc priekšmetu pielīdzināšanas un individuālā mācību plāna apstiprināšanas, ja tādu nepiešams sastādīt. Ja izglītojamais uzsāk mācības vēlākā mācību laika posmā, katram skolniekam tiek piešķirts patstāvīgās apguves plāns, kas nosaka, kādos termiņos izglītojamajam jāapgūst iekavētā mācību viela un jānokārto ieskaites mācību priekšmetos. Pieteikties mācībām var jebkurā brīdī, nav jāgaida 1. septembris, lai sāktu mācīties. Lai sekmīgi mācītos, katru mēnesi ir jānokārto vismaz trīs mācību piekšmeti. Tas nozīmē, ka būs viegli koncentrēties un apgūt priekšmetus nesteidzīgi. Pēc skolas beigšanas absolventam ir brīva izvēle nākamai mācību iestādes izvēlei Latvijā vai pasaulē. Rīgas 1. Tālmācības vidusskola – skola, kas palīdzēs atrast pareizo virzienu!

Lai pieteiktos tālmācībai, nav jāgaida 1. septembris. Viss, kas tev jāizdara, ir jāaizpilda pieteikuma anketa, jānoslēdz līgums un jāsāk mācīties! Reģistrējoties mācībām, tu varēsi pārliecināties, ka mācīties tālmācībā ir viegli, vienkārši un pats galvenais, ērti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *